connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages

TÜV AUSTRIA Hellas: Παράταση προθεσμίας κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Προσεγγίζοντας το τέλος του πέμπτου χρόνου εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την κατάταξη ξενοδοχειακών μονάδων σε κατηγορίες αστέρων και έχοντας εκπνεύσει ήδη δύο παρατάσεις και με την τρίτη να παρατείνει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του 2021*,  το αποτέλεσμα είναι μία στις τρείς ξενοδοχειακές μονάδες μετά δυσκολίας να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων.

Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν τόσο κατά τη  διενέργεια αυτοψιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την κατάταξη καταλυμάτων από την  TÜV AUSTRIA Hellas, από τις αυτοαξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και συμπεράσματα, επεξεργασίες και μελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί από συλλογικές δομές και όργανα του χώρου, διαπιστώνεται ότι μόλις μία εκ των δύο υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων πληροί τις απαραίτητες υποχρεωτικές προδιαγραφές (τεχνικές-λειτουργικές) ή/και βαθμολογούμενα κριτήρια για παραμονή στην κατηγορία του χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον βελτιωτική-διορθωτική ενέργεια. Οι περισσότερες ελλείψεις-αδυναμίες διαπιστώθηκαν στην πλήρωση των κριτηρίων που αφορούν σε παροχές και εξοπλισμό εντός των δωματίων-διαμερισμάτων καθώς και θέματα που άπτονται στις υπάρχουσες επιφάνειες και δομές.

Η έως σήμερα, μικρής έκτασης αλλά ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων συνέβαλε στην ανάδειξη ελλείψεων όσον αφορά στα κριτήρια. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις της διαδικασίας (π.χ. ρυθμίσεις για άτομα μειωμένης όρασης, μέσα παροχής για πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος κ.ά.) έχοντας συνεισφέρει εμπράκτως στην αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Στόχος η προστιθέμενη αξία μέσα από την υποχρέωση…

Η εν ισχύ διαδικασία κατάταξης κύριων τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την επιβεβαίωση και επιβράβευση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας και για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό τους καθώς δύναται να μεταβληθεί σε εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών τους.

Παράλληλα μέσα από μια τέτοια διαδικασία, τα ελληνικά τουριστικά καταλύματα μπαίνουν στον ανταγωνισμό με των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, που ήδη από χρόνια εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες και πλαίσια, έχοντας αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μάτια του καταναλωτή. Ασφαλώς, μέσα από τα κριτήρια και τους ελέγχους δίνεται και η δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες του τουρισμού, να οργανώσουν καλύτερα το «προϊόν» τους, να το ανανεώσουν, να το εκσυγχρονίσουν και τελικά να το αναβαθμίσουν, γεγονός που μόνο οφέλη μπορεί να έχει τόσο για τους ίδιους όσο και συνολικότερα στην οικονομία μας και τη θέση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στον παγκόσμιο χάρτη.

Όσο λοιπόν αλλάζει η κουλτούρα των επιχειρήσεων αλλά και των τουριστών και η πιστοποίηση παύει να λειτουργεί ως μια διεκπεραίωση, αλλά ως μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, τόσο ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας θα ενδυναμώνεται. Η πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων έρχεται να λειτουργήσει πια ως απόδειξη της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον εδραιώνεται διαρκώς και ως κριτήριο και από τη σκοπιά του καταναλωτή- τουρίστα στη διαδικασία επιλογής που ακολουθεί.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas η διαδικασία της κατάταξης καταλυμάτων δεν αποτελεί μια ακόμα διεκπεραιωτική εργασία, αλλά μία ευκαιρία για δυναμική, έμπρακτη και διαρκή συνύπαρξη με τις επιχειρήσεις του χώρου, με γνώμονα και στόχο την ανάγκη πολύπλευρης αρωγής για την ανάπτυξη και προβολή του κλάδου του τουρισμού στη χώρα μας.

Αν και διανύουμε την  τρίτη προθεσμία, είναι ακόμη εφικτό τα τουριστικά καταλύματα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάταξης εντός του 2020, με συντονισμένες κινήσεις και πάντα με τη συνεργασία με έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η TÜV AUSTRIA Hellas, διαθέτοντας μία μεγάλη ομάδα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών σε όλη τη χώρα, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, ώστε να ολοκληρώσουν τα τουριστικά καταλύματα, εντός του προσεχούς έτους, τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις από έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο Οργανισμό Πιστοποίησης.

__________________________________________________________________________

*Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο:

  • Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021.
  • Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση ΠΥΤ μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί από 1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.
  • Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.
Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.

Add your comment

*