connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

A note by the publisher

Ο συνδικαλισμός παγκοσμίως διέρχεται κρίση, αντιμετωπίζοντας τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης, η οποία προσβλέπει στην ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και στον περιορισμό των αναγκών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν είναι πλέον περίεργο ότι το κεφάλαιο, για να επιτύχει τους σκοπούς του, απαιτεί να διακινείται ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου με κανόνες που αυτό έχει προκαθορίσει, ενώ στους πολίτες των χωρών αυτών δεν επιτρέπεται η διακίνηση προς τις χώρες της ελίτ του κεφαλαίου, για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Εξάλλου, δεν είναι περίεργο ότι επιχειρείται με κάθε μέσο η αποδυνάμωση του συνδικαλισμού, των ομάδων πολιτών που έχουν κοινές επιδιώξεις. Η καλύτερη μέθοδος αποδυνάμωσης του συνδικαλισμού είναι η αποφυγή σύμπραξής του, και ακόμα καλύτερη η διάσπασή του.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), ιδρυθείς το 1925, είναι ο αρχαιότερος σύνδεσμος Γραφείων Ταξιδίων στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη συνδικαλιστική συνείδηση των Ελλήνων. Η ιστορία του, η παρουσία του και η προσφορά του στα μέλη του και στον ελληνικό τουρισμό είναι αναμφισβήτητη. 

Η Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών (ΠΕΤΑΓΑ) ιδρύθηκε το 1983, ως το αναγκαίο κλαδικό συνδικαλιστικό όργανο για την αντιμετώπιση των αλλαγών του χώρου, εν όψει της επικείμενης απελευθέρωσης των αερομεταφορών. Η ιδιαιτερότητα των αερομεταφορών στην Ελλάδα, με τις μετακινήσεις της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και των Ελλήνων της διασποράς να υπερβαίνουν στην εσωτερική αγορά τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών από τις μετακινήσεις του αμιγούς τουρισμού, ήταν ο λόγος της μη αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών του κλάδου από τον HATTA και της ανάγκης δημιουργίας του κλαδικού συνδικαλιστικού οργάνου, το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία, αναγνωρισμένη διεθνώς σε πολλές περιπτώσεις, την πολύπλοκη έλευση των αλλαγών.

Στο μεταξύ, τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες από επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων – από τα ιδρυτικά μέλη της ΠΕΤΑΓΑ – για τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας ενώσεων του χώρου, ιδιαίτερα μετά το νόμο περί συνδικαλιστικών ενώσεων του 1987, έτσι ώστε, να δυναμωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα με τις περιφερειακές ενώσεις της Κρήτης, Μακεδονίας, Κερκύρας, Ρόδου, Λέσβου κ.ά., που δραστηριοποιούνταν δυναμικά, αλλά και με κλαδικές ενώσεις αερομεταφοράς, συνεδρίων, γιώτινγκ, ειδικών μορφών τουρισμού κ.ά.

Όλες αυτές οι προσπάθειες απευθύνονταν στα προεδρεία του ιστορικού συνδέσμου HATTA για να αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας της ομοσπονδίας, τα οποία δυστυχώς αντιμετώπιζαν αλαζονικά το όραμα, επιμένοντας να διατηρήσουν το μονοπώλιο της εκπροσώπησης του χώρου, αντί να συνδράμουν στην ενδυνάμωσή του και στη δημιουργία ισχυρών περιφερειακών και κλαδικών οργάνων.

Το σημερινό προεδρείο της HATTA, επιδεικνύοντας μεγαλύτερο ζήλο, ενεργεί επιθετικά, με διασπαστικές μεθόδους, παρεμβαίνοντας ηγεμονικά σε θέματα κλαδικών και περιφερειακών ενώσεων, δημιουργώντας επιτροπές για την αντιμετώπιση των κλαδικών θεμάτων αλλά και, δυστυχώς, των κλαδικών ενώσεων, όπως και παραρτήματα για την αντιμετώπιση των περιφερειακών θεμάτων αλλά και, δυστυχώς, των περιφερειακών ενώσεων.

Ιδιαίτερο δε ζήλο, που δεν απέχει από πόλεμο, επιδεικνύει τον τελευταίο καιρό το προεδρείο του HATTA στην παρέμβασή του, μέσα από μια επιτροπή του, σε θέματα που καλύπτονται από το κλαδικό όργανο ΠΕΤΑΓΑ και, προσπαθώντας να το υποσκελίσει, προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες εν αγνοία της ΠΕΤΑΓΑ και, ακόμα χειρότερα, διανέμει προσβλητικές εγκυκλίους εναντίον της, κάτι που ενθαρρύνει να πράττουν και μέλη των επιτροπών του HATTA μεμονωμένα, διασπώντας τον ίσως πιο δυναμικό, στο τουριστικό προϊόν, χώρο της αερομεταφοράς και ξεχνώντας τη βασική αρχή του συνδικαλισμού: Να μην παρεμβαίνει στα κλαδικά όργανα, αλλά να τα συνδράμει και να τα προστατεύει κάτω από την ομπρέλα του.

Είναι, τέλος, λυπηρό για τον ιστορικό σύνδεσμο HATTA το γεγονός ότι, αντί να ηγηθεί στο όραμα της ομοσπονδίας του χώρου, προτίμησε να γίνει “μέλος” μιας άλλης “ένωσης”, τα ιδρυτικά μέλη της οποίας αποτελούν την ελίτ ενός χώρου που περιλαμβάνει και τουρισμό.

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author

Add your comment

*