connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages

Crowdpolicy: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση επόμενης γενιάς (OpenGov 2.0) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

sterea_ellada_2
H Crowdpolicy, αποτελώντας πρωτοπόρο εταιρεία σε θέματα ανοιχτής-συμμετοχικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών ανοιχτών δεδομένων, σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε την Έξυπνη Στερεά, για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
sterea grΠρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία τεχνολογικά και πολιτικά, η οποία αλλάζει ριζικά την παραδοσιακή σχέση μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους δημότες, φορείς και επιχειρήσεις. Μέσα από ένα συνολικό πλέγμα μεθοδολογιών και ψηφιακών πλατφορμών, ανοίγει ένα παράθυρο αμφίδρομης επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ της Περιφέρειας, των πολιτών και των επιχειρήσεων με βάση τις αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας, με τον τίτλο “Έξυπνη Στερεά”, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε πρότυπη περιφέρεια που καινοτομεί και δημιουργεί χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.
Κεντρικό σημείο αναφοράς της αναβαθμισμένης διαδικτυακής παρουσίας της Περιφέρειας, είναι η πλατφόρμα Open Dashboard, μέσα από την οποία κάθε πολίτης, φορέας ή επιχείρηση έχει πλέον σε πραγματικό χρόνο (real time) πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εύληπτη και αποτελεσματική οπτικοποίηση βασικών πληροφοριών δημόσιας πληροφορίας που κοινοποιεί η Περιφέρεια.
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Open DashBoard πηγάζουν από επιμέρους πλατφόρμες που σχεδίασε και υλοποίησε η Crowdpolicy, καθώς και από υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας. Όλες οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις παρακάτω πλατφόρμες:
  • Την Πλατφόρμα Διαβούλευσης, όπου κάθε πολίτης ή φορέας της περιφέρειας μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις αρχές της Περιφέρειας για το έργο και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και να προτείνει επιπλέον δράσεις και παρεμβάσεις.
  • Την Πλατφόρμα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget), η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της περιφέρειας και των επιμέρους νομών σε πραγματικό χρόνο (real-time)
  • Την Πλατφόρμα Ο-engine, η οποία προσφέρει ανοιχτά δεδομένα της Περιφέρειας με μηχαναγνώσιμο τρόπο προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους, ενισχύοντας δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Eπιπλέον, η Crowdpolicy διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.
Ο κος Κώστας Μπακογιάννης (@KBakoyannis), Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δήλωσε σχετικά “Ζητούμενο για εμάς είναι να είμαστε χρήσιμοι. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων και εργαλείων που αναβαθμίζουν τη σχέση μας με τους πολίτες. Στόχος μας είναι να μπορούν να βλέπουν οι πάντες τα πάντα, να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν αλλά και να εξυπηρετούνται. Είμαστε χαρούμενοι που επιλέξαμε την Crowdpolicy, η οποία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, δίνοντας ξεχωριστή δυναμική στην πρωτοβουλία μας”.
Ο Μιχάλης Ψαλλίδας (@psalidas), συνιδρυτής και Managing Director της Crowdpolicy, δήλωσε σχετικά “Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για την πρωτοβουλία αυτή ήταν η στενή συνεργασία, το ενδιαφέρον, οι παρεμβάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις στελεχών της Περιφέρειας που συμμετείχαν. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με φορείς και ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακό όραμα και θέλουν να μετασχηματίζουν παραδοσιακές προσεγγίσεις υιοθετώντας σύγχρονα εργαλεία και τάσεις.
Ο Γιώργος Καραμανώλης (@karamanolis), συνιδρυτής και CTO/CIO της Crowdpolicy, δήλωσε σχετικά “Η πλατφόρμα Open Dashboard εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία εργαλείων και μεθοδολογιών CrowdApps και OpenData που αναπτύσσουμε τόσο για τον Ιδιωτικό όσο και για το Δημόσιο Τομέα. Η πλατφόρμα Open DashBoard αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, δημοσιοποίησης δεδομένων οργανισμών με στόχο την άμεση και συνεχή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών. Έχουμε ήδη αναπτύξει αντίστοιχες πλατφόρμες για τον Ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και Business CrowdFunding, οι οποίες πλέον ανοίγουν το δρόμο του Open Private Sector, σύμφωνα άλλωστε και με τις διεθνείς τάσεις.
Σχετικά με την Crowdpolicy
Η Crowdpolicy παρέχει από το 2012 προηγμένες λύσεις ψηφιακής καινοτομίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανασχεδιασμού διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών οργανισμών, με βάση την ενεργή συμμετοχή και κινητοποίηση του πλήθους (crowd).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
Εταιρικό Site www.crowdpolicy.com
Εταιρικό Blog www.crowdpolicy.com/blog
Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.

Add your comment

*