connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

ΟΣΥΠΑ: 48ωρη προειδοποιητική απεργία για την Κυριακή 31η Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος

osypa_logoΣαρανταοκτάωρη προειδοποιητική απεργία την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου — του Αγίου Πνεύματος — κήρυξε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) σε εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση, προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλ. Τσίπρα, τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκη, τον Αν. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Χ. Σπίρτζη, τον Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλο, την Αν. Υπουργό Τουρισμού κ. Ελ. Κουντουρά και την Διοίκηση ΥΠΑ και κοινοποίηση στην ΑΔΕΔΥ, στα ΜΜΕ και στον ΣΕΤΕ.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γ.Σ. της 14/5/15, αποφάσισε την κήρυξη :

48ωρης προειδοποιητικής απεργίας από ώρα 00.01 τοπική της Κυριακής 31/5/15 έως 24.00 τοπική της Δευτέρας 1/6/15.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η δεκαετής απαξίωση της ΥΠΑ απ’ όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, δυστυχώς σε όλους τους τομείς, αεροναυτιλία και αεροδρόμια και η «πιθανή» κατάρρευσή της, λόγο οικονομικής ασφυξίας και δραματικής έλλειψης προσωπικού, μας αναγκάζουν, αφενός με την ευθύνη μας σαν έλληνες πολίτες, αφετέρου με το θεσμικό μας ρόλο στην Υπηρεσία  αυτή, να ζητήσουμε από εσάς και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να θέσετε άμεσα την ΥΠΑ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών ΖΗΤΑΜΕ α) την άμεση απαιτούμενη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας, για έργα και συντηρήσεις που πρέπει να γίνουν και δεν έγιναν, σε όλο το φάσμα των υποδομών των αεροδρομίων και της αεροναυτιλίας, καθώς και την εκπόνηση ενός υλοποιήσιμου σχεδίου ανάπτυξης αυτών β) την άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας, που λειτουργεί με προσωπικό κάτω από τα ελάχιστα απαιτούμενα γ) την άμεση καταβολή στους εργαζόμενους των δεδουλευμένων αμοιβών τους, που κάποιες από αυτές οφείλονται από την άνοιξη του 2014.

Αν και διαχρονικά έχουμε έμπρακτα αποδείξει ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε την Υπηρεσία μας και τον τουρισμό, δυστυχώς χωρίς να έχουμε ουδεμία ευθύνη, οδηγούμεθα στην απόφαση κήρυξης της 48 ωρης απεργίας, επειδή ακόμη και σήμερα με τη νέα Κυβέρνηση τα θεσμικά υπεύθυνα Υπουργεία για την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών και την υποδοχή του μεγάλου τουριστικού ρεύματος, δεν αντιμετωπίζουν με τη δέουσα προσοχή το μοναδικό πλέον αιμοδότη της εθνικής οικονομίας ,τον τουρισμό και μάλιστα φέτος που προσβλέπουμε και ελπίζουμε σε σημαντική αύξησή του.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν.2224/1994 άρθρο 10 παρ. 1 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,2,4,5 και 6 του Ν.1915/1990 και ως εκ τούτου η ΟΣΥΠΑ στα πλαίσια της λειτουργίας της ως δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με επίγνωση της ευθύνης της ως οργάνου και εφαρμόζοντας τη κείμενη νομοθεσία και το Ν.1264/1982, κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης θα παρέχει το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις:

Α)  Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR
Αθηνών – Μακεδονίας.
Β)  Ελληνικών και ξένων στρατιωτικών α/φών που συμμετέχουν σε
προγραμματισμένες ασκήσεις.
Γ)  Αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Δ)  Νοσοκομειακές πτήσεις.
Ε)  Πτήσεις στις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί  Κρατών – Πρωθυπουργοί.
Στ) Πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Ζ)  Μεριμνά για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Υπηρεσίας και την
πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων.

Η σχετική αγγελία (ΝΟΤΑΜ) θα πρέπει να είναι σαφής και απαγορευτική για α/φη που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω και προς αποφυγή προβλημάτων που θα ανακύψουν στις υπηρεσίες εδάφους και λειτουργίας του αεροδρομίου, για τη διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Ως προς την πυρασφάλεια αεροδρομίων, έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/10719/51/12-3-01 επισημαίνουμε ότι:

«Κανένα α/φος δεν θα απογειώνεται ή προσγειώνεται στα Κρατικά
Πολιτικά αεροδρόμια, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενους υπηρεσίες
πυρόσβεσης και διάσωσης»,  ως εκ τούτου
«Πυρασφάλεια θα παρέχεται μόνο για τις πτήσεις που προβλέπονται
ότι θα εξυπηρετούνται από το προσωπικό ασφαλείας».

Σημειωτέον ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΥΠΑ να μην επιτρέπει σε τρίτους (π.χ. προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, προσωπικό ΥΠΑ που δεν απεργεί  κλπ.) να εμπλέκονται σε αντικείμενο έργου που αποτελεί αρμοδιότητα του προσωπικού που απεργεί. Οι δε επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, σαν συνέπεια της εμπλοκής αυτής, θα βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση της ΥΠΑ και όχι βέβαια το προσωπικό ασφαλείας.

Προς τούτο, θα πρέπει η ΥΠΑ να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα αυτό, η δε παράληψη αυτή θα βαρύνει την Διοίκηση της ΥΠΑ με την ανάλογη ευθύνη.

Το προσωπικό ασφαλείας βάσει του άρθρου 21 του Ν.1264/1982 θα οριστεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΟΣΥΠΑ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Αλεβιζόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ρόνης Μαθιουδάκης

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.

Add your comment

*