connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

ΠΟΞΕΝ: Η τουριστική εκπαίδευση έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ)ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού περιλαμβάνεται άρθρο 17 που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

  • προβλέπεται, στη συνιστώμενη Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης (που υποκαθιστά τον καταργηθέντα Ο.Τ.Ε.Κ.), Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, «την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών εκδρομών για ισοτίμηση [sic] τίτλων σπουδών ξεναγών» (παρ. 1.α΄).

Είναι περίεργη και ακατανόητη η αναφορά στην έννοια της «ισοτίμησης», αφού τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται για τίτλους σπουδών ξεναγών, πολλώ δε μάλλον εφόσον οι Σχολές Ξεναγών είναι στην Ελλάδα αδιαβάθμητες.

Πιθανολογούμε ότι ο συντάκτης του ΣχΝ αναφέρεται στη –μόνη υφιστάμενη– διαδικασία «αναγνώρισης» επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το σύστημα της οδηγίας 2005/36. Εάν είναι έτσι, τότε η παραπάνω αναφορά μάλλον υποδηλώνει κραυγαλέα άγνοια του συντάκτη του ΣχΝ, κάτι που, όπως αποδεικνύεται και από άλλες διατάξεις του άρθρου, θέτει εν αμφιβόλω την επάρκειά του να ρυθμίσει ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο είναι η τουριστική εκπαίδευση. Θα έπρεπε να είναι γνωστό στους συντάκτες του ΣχΝ ότι η διαδικασία της αναγνώρισης, περιλαμβανομένης και της αντιστάθμισης, όπου αυτή απαιτείται, ανήκει στο Σ.Α.Ε.Π. και ρυθμίζεται εξαντλητικά στο Π.Δ. 38/2010 σε συνδυασμό, ειδικά για το επάγγελμα του ξεναγού, με την Κ.Υ.Α. 88985/ΙΑ/3-8-2011. Πολύ περισσότερο, θα έπρεπε να είναι γνωστό στους συντάκτες του ΣχΝ ότι, με αποκλειστική και βαρύτατη ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, οι Σχολές Ξεναγών εδώ και πολύ καιρό δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται οι αποφάσεις επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και ήδη το Σ.Α.Ε.Π. να φέρεται – απολύτως παρανόμως, με επίκληση αυτής της (κατασκευασμένης) δήθεν «αδυναμίας» λειτουργίας των Σχολών– προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων χωρίς τη διενέργεια των απαιτούμενων αντισταθμιστικών μέτρων!

  • προβλέπεται, στην ίδια συνιστώμενη Δ/νση, ένα Τμήμα Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, «τον γενικό σχεδιασμό εκπαίδευσης σε επίπεδα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ, την εισήγηση για ίδρυση – κατάργηση – αναστολή λειτουργίας τμημάτων – ειδικοτήτων ΕΠΑΣ – ΙΕΚ [κλπ.]» (παρ. 1.β΄).

Οι σχετικές αναφορές είναι παντελώς αόριστες και, καθώς δεν οριοθετούν τα αντικείμενα και ειδικότητες ούτε θέτουν κάποιο κριτήριο για τον καθορισμό τους, δίνουν την εντύπωση πως οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα μπορούν να ιδρύουν τμήματα και ειδικότητες κατά βούληση και ανεξέλεγκτα.

  • προβλέπεται, στην ίδια συνιστώμενη Δ/νση, ένα Τμήμα Κατάρτισης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, «τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης [κλπ.]» (παρ. 1.γ΄).

Ομοίως οι σχετικές αναφορές είναι παντελώς αόριστες, και ακριβώς για το λόγο αυτό ιδιαιτέρως επικίνδυνες, καθώς, στην αοριστία τους, δεν αποκλείουν την κατ’ αποτέλεσμα εκχώρηση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά συμφέροντα και στα λόμπυ του χώρου της κατάρτισης-επιμόρφωσης.

  • προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών «η διοργάνωση των εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων ξεναγών».

Ωστόσο, η διαδικασία των εξετάσεων επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης ρυθμίζεται ήδη στο άρθρο 10 του Κανονισμού των Σχολών Ξεναγών, όπου προβλέπεται ότι, για τις μεν κύριες γλώσσες, οι εξετάσεις διοργανώνονται από τα οικεία Ινστιτούτα, ενώ για τις σπάνιες γλώσσες με ευθύνη του Υπουργείου.

Αυτό θα έπρεπε να είναι γνωστό στους συντάκτες του ΣχΝ, όπως κυρίως θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι, με αποκλειστική και βαρύτατη ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, οι εξετάσεις για τις σπάνιες γλώσσες έχουν κατ’ αποτέλεσμα εδώ και καιρό ανασταλεί, δήθεν λόγω αδυναμίας κάλυψης του κόστους. (Παρά το ότι το ζήτημα θα μπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί, με απλή νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, ακόμη και ως τροπολογία στο παρόν ΣχΝ, για την πρόβλεψη καταβολής εξετάστρων από τους εξεταζόμενους, όπως συμβαίνει με τις κύριες γλώσσες όπου καταβάλλονται εξέταστρα στα οικεία Ινστιτούτα).

Συνολικά, το άρθρο 17 του ΣχΝ για την τουριστική εκπαίδευση, «εντυπωσιάζει» με την αοριστία των διατάξεών του, στα όρια του κενού βερμπαλισμού, οι οποίες κανένα από τα ζέοντα προβλήματα της τουριστικής εκπαίδευσης δεν λύνουν. Η τουριστική εκπαίδευση έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της, οι εκπαιδευτικές της μονάδες εδώ και καιρό υπολειτουργούν ή είναι κλειστές και συνολικά υποβαθμίζεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η «αδυναμία» -ή, μάλλον, απροθυμία- του προτείνοντος το ΣχΝ Υπουργείου να οργανώσει στοιχειωδώς την υπηρεσία που θα διαδεχθεί τον ΟΤΕΚ (ο οποίος καταργήθηκε εδώ και μήνες, από τον Ιανουάριο, χωρίς ακόμη να έχει οργανωθεί το διάδοχο σχήμα…) φοβόμαστε ότι υποδηλώνει την πρόθεση περαιτέρω υποβάθμισης της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, μέχρις «εξαφανίσεώς» της, ώστε να δοθεί βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.