connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

FEG: Νέα μετεκπαίδευση των ξεναγών προς όφελος των τουριστών με ειδικές ανάγκες

NEW FEG logo-2010Η απόλαυση ενός ταξιδιού και του τουρισμού γενικότερα δεν είναι πάντοτε εύκολη για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και για τις οικογένειές τους. Απαντώντας σ’ αυτή την πρόκληση, η FEG, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Ξεναγών, και μία ομάδα εταίρων της στους τομείς του τουρισμού και των ΑΜΕΑ ξεκινάει μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία, το πρόγραμμα “Τ-GuIDE”, για να μετεκπαιδεύσει τους επίσημους πιστοποιημένους ξεναγούς σε δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να προσφέρουν σ’ αυτές τις ομάδες των τουριστών μια καλύτερη εμπειρία και κατανόηση των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων της Ευρώπης.

T-Guide_LogoΗ ηλεκτρονική μετεκπαίδευση θα προσφερθεί δωρεάν σε ξεναγούς και θα τους βοηθήσει να προσαρμόσουν την ξενάγησή τους στις ανάγκες των ομάδων αυτών. Το σχέδιο θα δοκιμαστεί με τη δημιουργία ενός πιλοτικού τουριστικού προγράμματος για επισκέπτες με μαθησιακές δυσκολίες και η συνολική εκπαίδευση θα προσφέρει ένα πλαίσιο για εξέταση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός ευρέως φάσματος ξεναγήσεων για επισκέπτες σε ευρωπαϊκές χώρες και θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους ξεναγούς και για την τουριστική αγορά.

Οργανισμοί ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και οι οικογένειές τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και των εργαλείων για επαγγελματίες, διασφαλίζοντας ότι η εν λόγω μετεκπαίδευση θα καλύπτει τις ανάγκες αυτών των ομάδων επισκεπτών.

Πίσω από το πρόγραμμα «T-GuIDE» βρίσκεται μια ομάδα από εννέα οργανισμούς, που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης της Ε.Ε. ”Leonardo Da Vinci”. Ο επικεφαλής εταίρος είναι το πολωνικό πανεπιστήμιο Społeczna Akademia Nauk, στο Lodz.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (FEG), το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ξεναγών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κ. Έφη Καλαμπουκίδου αναφέρει: «Το πρόγραμμα T-GuIDE είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μας, τους πιστοποιημένους ξεναγούς ανά την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες στις ξεναγήσεις σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες για την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας στην οποία έχουμε πιστοποιηθεί να ξεναγούμε. Είναι πάντοτε πρόκληση να δοκιμάζουμε κάτι νέο στο επάγγελμά μας ως ξεναγοί, να εξερευνούμε νέα πεδία εργασίας και καινοτομίας, αλλά και παράλληλα να εφαρμόζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του θεσπισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για την εκπαίδευση του ξεναγού στην Ευρώπη. Είμαι βέβαιη πως θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που θα αποδώσει καρπούς, αφού οι εταίροι που συμμετέχουν μαζί μας στο πρόγραμμα είναι πολύ αξιόλογοι».

Ο κ. Ivor Ambrose, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΝΑΤ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για Προσβάσιμο Τουρισμό, ενός από τους εταίρους του προγράμματος T-GuIDE, σημειώνει: «Είμαστε μάρτυρες μιας νέας τάσης στον τουρισμό, με περισσότερη φροντίδα για τον «Τουρισμό για όλους», που έχει στόχο να μεταφέρει ασφαλείς, άνετες και απολαυστικές τουριστικές εμπειρίες σε όλη την τουριστική αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων και άλλων με ειδικές απαιτήσεις. Αναμένουμε ότι το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης T-Guide θα βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των ξεναγών και θα τους προσφέρει κατανόηση για τις ανάγκες αυτών των επισκεπτών, γεγονός που θα συμβάλει τα μέγιστα στην ποιότητα της τουριστικών υπηρεσιών στους προορισμούς στους οποίους οι ξεναγοί εργάζονται».

Η κ. Gunta Anca, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οργανισμών ΑΜΕΑ της Λετονίας και εταίρος του προγράμματος, προσθέτει: «Στη Λετονία, μια χώρα που για πολλά χρόνια ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι πρόσφατα τα ΑΜΕΑ δεν θα έβλεπαν ούτε στο όνειρό τους την πιθανότητα να ταξιδέψουν. Η μοίρα τους ήταν να μένουν στο σπίτι και ίσως μερικές φορές να εργάζονται για να μπορούν να επιβιώσουν. Οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους – ούτε και ο τουρισμός – δεν υπήρχαν καν στη ζωή τους. Σήμερα τα πάντα έχουν αλλάξει – δημιουργούνται ευκαιρίες για προσβάσιμο σε όλους τουρισμό – αλλά η χώρα μας ακόμη δεν έχει αρκετή γνώση ώστε να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε άτομα με διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Αρκετά πράγματα έχουν γίνει για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε τουριστικά αξιοθέατα. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά για την πρόσβαση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε εταίροι σ’ αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. θα καταφέρουμε να ανακαλύψουμε νέες και ενδιαφέρουσες λύσεις για αυτές τις ομάδες ατόμων – ώστε να κάνουμε τα ταξίδια τους ενδιαφέροντα και ευκολότερα να τα κατανοήσουν».

Η κ. Carolin Gosch, της Lebenshilfe GUV στην Αυστρία, επίσης εταίρος προσθέτει: “Η Lebenshilfe GUV εργάζεται εδώ και χρόνια με σκοπό να στηρίξει άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή. Συμμετοχή σημαίνει για μας ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούν εξίσου να συμμετέχουν στη διασκέδαση, στη μάθηση και στον πολιτισμό. Από τη δική μας σκοπιά, το πρόγραμμα T-GuIDE είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο για τον τουριστικό τομέα και τους ξεναγούς, που θα ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και θα τα βοηθήσει να συμμετέχουν σ’ αυτό το ενδιαφέρον και συναρπαστικό κομμάτι της ζωής».

Η ομάδα των εταίρων

Η ομάδα των εταίρων για το πρόγραμμα T-GuIDE αποτελείται από εννέα οργανισμούς, που συμπεριλαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης, ευρωπαϊκά ιδρύματα και δίκτυα. Οι εταίροι αυτοί συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν το πρώτο πανευρωπαϊκά εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ξεναγήσεις σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Αυστρία – LEBENSHILFE-GUV (www.lebenshilfe-guv.at)
Βέλγιο – European Network for Accessible Tourism asbl. (www.accessibletourism.org)
Γαλλία – European Federation of Tourist Guide Associations (www.feg-touristguides.org)
Ιταλία – ASIS-Consorzio Cooperative Sociali (www.consorzioasis.it)
Λετονία    – The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations (www.sustento.lv)
Πολωνία – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (www.swspiz.pl)
Ισπανία – Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí (www.legadoandalusi.es)
Ισπανία – Instituto de Formación Integral, S.L.U. (www.ifi.com.es)
Ηνωμένο Βασίλειο – Minster Development Centre Ltd. (www.minsterdevelopmentcentre.co.uk)

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα T-GuIDE:

Mr. Lorenzo Scirocco, Συντονιστής
ASIS – Consorzio Cooperative Sociali
Email: lorenzo.scirocco@consorzioasis.eu
Tel. +39 081 292481

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.