connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

Επιστολή – Υπόμνημα ΣΕΤΕ προς τον Πρωθυπουργό

SETE logoΕπιστολή – υπόμνημα που παραδόθηκε την Τρίτη, 14.05.13, από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη στον Πρωθυπουργό, κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με θέμα τον τουρισμό:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης μας, την 19η Νοεμβρίου 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Συνολικά, πάνω από 1 εκατ. περισσότερες αεροπορικές θέσεις έχουν προγραμματισθεί για τη χώρα μας το 2013, σε σχέση με το 2012, ενώ οι προκρατήσεις για την φετινή περίοδο προχωρούν σχεδόν σε όλες τις χώρες στόχους με διψήφιο θετικό πρόσημο. Υπάρχει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για τον θαλάσσιο τουρισμό και για την κρουαζιέρα, με μόνο αρνητικό σημείο τον εισερχόμενο συνεδριακό τουρισμό, την τουριστική εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προβληματικός παραμένει και ο εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος βρίσκεται στα επίπεδα του 50% (1,5 δισ. Ευρώ) σε σχέση με το 2008 (3 δισ. Ευρώ), με τάσεις περαιτέρω μικρής μείωσης το 2013. Όλα τα παραπάνω, μας κάνουν αισιόδοξους για την επίτευξη ή ακόμη και την υπέρβαση των στόχων του 2013 για 1 εκατ. επιπλέον αφίξεις, δηλαδή 17 εκατ. και περισσότερα από 11 δισ. Ευρώ σε άμεσα έσοδα. Βασικός στόχος, φέτος, να ανταποκριθούμε στα αναγκαία επίπεδα ασφάλειας, καθαριότητας και υπηρεσιών, ώστε να βάλουμε τις βάσεις για μία μόνιμα ανοδική πορεία. Αυτή  η οποία  σε ορίζοντα 2-3 ετών, θα οδηγήσει στα 20 εκατ. διεθνείς αφίξεις, προσφέροντας συνολικά επιπλέον 3 μονάδες κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας και πάνω από 150.000 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

2. Η ανάδειξη του ΣΕΤΕ, άρα και του τομέα του τουρισμού, ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου, η οποία ετέθη στην προηγούμενη συνάντησή μας, έγινε με τη δική σας στήριξη, πραγματικότητα. Θα βοηθήσει αποφασιστικά, διότι συνενώνει δυνάμεις και στρατηγικές, ενισχύοντας την ενιαία εικόνα και δράση των τουριστικών επιχειρηματιών της χώρας και τη συνεργασία τους με τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Ευχαριστούμε θερμά εσάς προσωπικά, τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της κυβέρνησης συνεργασίας, ιδιαίτερα τον Υπουργό Εργασίας και την Υπουργό Τουρισμού για αυτή την ιστορική εξέλιξη.

3. Ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτίθεται να συντάξει αναλυτική μελέτη (Master Plan) εφαρμογής της τουριστικής ανάπτυξης με ορίζοντα το 2021. Με στόχο τα 24 εκατ. αφίξεις και την αύξησης της κατά κεφαλήν δαπάνης κατά 15 – 20%, ο τουρισμός μπορεί να επιτύχει το 2021, άμεσα έσοδα 18 – 19 δισ. Ευρώ και συνολικά          48 – 50 δισ. Ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Για να συμβεί αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις 2,5 δισ. Ευρώ, κατ’ έτος. Η μελέτη θα αναλύσει πλήρως τις αγορές στόχους, το πελατειακό μίγμα και ορθή χρονική και χωροταξική κατανομή του, με βάση την δυναμική, αλλά και την φέρουσα ικανότητα των προορισμών. Θα προτείνει τις αναγκαίες υποδομές, τις soft ενέργειες (συστήματα πιστοποίησης σπουδών και κατάρτισης, πιστοποίησης τουριστικών υπηρεσιών, κλπ). Τέλος, ένα αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης. Ένα τέτοιο τουριστικό Master Plan, θα αποτελέσει ένα αναγκαίο και εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στη σωστή κατανομή του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, τον επενδυτικό νόμο, αλλά και τη στρατηγική των αποκρατικοποιήσεων και προσέλκυσης επενδύσεων.

4. Είναι γνωστή και επιτακτική η ανάγκη για το rebranding της χώρας. Ενόψει της επικείμενης στενότερης συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργείο Τουρισμού/ΕΟΤ – Marketing Greece A.E.), επιβάλλεται η ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος branding της χώρας και του τουριστικού της προϊόντος, που θα περιλαμβάνει τα branding concepts και τους πλήρεις οδηγούς εφαρμογής (branding manuals) της χώρας και των γεωγραφικών και θεματικών προορισμών της. Με δεδομένη τη διαχρονική έλλειψη μίας τέτοιας προσέγγισης, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει διεθνής διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο θα πρέπει να μείνει σταθερό για μία δεκαετία. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΕΤΕ προτίθεται να χρηματοδοτήσει το σχετικό οικονομικό έπαθλο.

5. Εξαιρετικής σημασίας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού μας, παράλληλα με την αύξηση της ζήτησης και την βελτίωση της προσφοράς, αποτελεί η φορολογική ανταγωνιστικότητα του εξαγόμενου τουριστικού προϊόντος. Πρέπει να ολοκληρωθεί ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο, με σταθερούς και ελκυστικούς φορολογικούς συντελεστές για μία τουλάχιστον πενταετία. Ο ΦΠΑ της εστίασης, το αργότερο από 01.07.13, πρέπει να επανέλθει στο 13% και ο ΦΠΑ της ακτοπλοΐας στο  6,5%, ενώ δεν πρέπει να υπερβεί το 0,66 τοις χιλίοις ο φόρος ακίνητης περιουσίας από το 2014 στα τουριστικά καταλύματα, εξαγωγικά εργαλεία δουλειάς, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιδιοχρησιμοποιούμενων, όσο και των ενοικιαζόμενων.

6. Η έκδοση θεωρήσεων visa Schengen πρέπει να επιταχυνθεί τη φετινή περίοδο ακόμη περισσότερο με ανώτατο όριο τις 24 ώρες, όπως και η χορήγηση σε ελάχιστο ποσοστό 50% θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, τριετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης
Πρόεδρος ΔΣ

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.