connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

A note by the publisher

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αντί editorial σας παραθέτουμε επιστολή της 22/11/2004 της ΠΕΤΑΓΑ προς Lufthansa.

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 22/10/04, η οποία ήταν γενική χωρίς ν’ απαντά σε κανένα από τα θέματα που σας θέσαμε, γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε, κι εμείς για πολλοστή φορά, τις θέσεις της Ένωσής μας, οι οποίες ενισχύονται με τις έγγραφες επιβεβαιώσεις ενός πολύ μεγάλου αριθμού μικρών, μεσαίων και μεγάλων Ταξ. Γραφείων ΙΑΤΑ και ΝΟΝ ΙΑΤΑ, τις οποίες σας επισυνάπτουμε:
1. Η Ένωσή μας είναι αρμόδια κατ’ αντικείμενο, γιατί καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία της αερομεταφορικής κίνησης για κάθε σημαντική συμφωνία ή διαπραγμάτευση, σχετική με τους όρους συνεργασίας και πρακτόρευσης του αερομεταφορικού προϊόντος.
2. Σύμφωνα με την ενημερωτική Συνέλευσή μας και τις έγγραφες θέσεις των Συναδέλφων μας, δεν αποδεχόμεθα την κατάργηση της αποφασισθείσης από τα Ελληνικά δικαστήρια μίνιμουμ προμήθειας 7% ποσό για την τρέχουσα περίοδο όσο και για την εξαγγελθείσα κατάργηση της Σύμβασής μας για την 30/6/05. Η προμήθεια που θα είναι δεκτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 7% για οποιαδήποτε συμφωνία μετά την 1/7/05, πάντοτε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση και μέχρι την οριστική εκδίκαση των τακτικών αγωγών που η Ένωσή μας θα φέρει σε πέρας σε όλους τους βαθμούς που θα είναι απαραίτητο.
Σας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο κλάδος μας δεν δύναται να συνεισφέρει περισσότερο του 23% που σας πρόσφερε από την πρόσφατη μείωση της προμήθειάς μας από 9% στο 7%, η οποία και έτυχε της έγκρισης των δικαστηρίων.
3. Σας γνωρίζουμε επίσης με σαφήνεια, όπως και το 74% των Συναδέλφων μας, ότι δεν πρόκειται να σας προσφέρουμε δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν τις πολλαπλές υπηρεσίες μας και απαιτούμε να αμειφθούμε γι’ αυτές, όπως γίνεται σε κάθε υγιή εμπορική και πρακτοριακή δραστηριότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
4. Πρόσφατα αναγγέλθηκαν (“Ημερησία”, 12/11/04) για την LH α) αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 9% στα 218.000.000 ευρώ, β) καθαρά κέρδη 116.000.000 ευρώ, γ) αύξηση επιβατικής κίνησης 13% και αύξηση της τιμής της μετοχής σας κατά 17%. Όλα αυτά δεν συνάδουν με τις δικαιολογίες περί ζημιών σας!
5. Αποφεύγετε να απαντήσετε στην καταγγελία μας για την αντιδεοντολογική, διασπαστική και αθέμιτης πρακτικής συμφωνία σας με τον ΗΑΤΤΑ, σύμφωνα με τις κοινοποιηθείσες επιστολές για εφαρμογή του “Γερμανικού μοντέλου”, ουσιαστικά της κατάργησης της αμοιβής μας για τις πολλαπλές υπηρεσίες που σας προσφέρουμε για την ενημέρωση των ταξιδιωτών, κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτηρίων, λογιστική παρακολούθηση, διατήρηση καταστημάτων, υπαλλήλων, οικονομικού ρίσκου και σύμφωνα με τις ανταλλαγείσες επιστολές μεταξύ σας αλλά και προς την αγορά και τους κοινούς μας πελάτες.
6. Η όποια επιβάρυνση των καταναλωτών (service fee) είναι δικαίωμά μας και δεν το ανταλλάσσουμε, ούτε μπορεί να συμψηφιστεί με την υποχρέωσή σας για αμοιβή μας εκ μέρους σας για τις υπηρεσίες πρακτόρευσης που σας προσφέρουμε. Τα ποσά, ο τρόπος είσπραξης και εμφάνισης, καθώς και η φορολογική αντιμετώπιση του service fee αποτελούν αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας με τα GDS’s, την ΙΑΤΑ/BSP και άλλους φορείς, και σύντομα θα βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, που θα εξυπηρετεί και τα Ταξ. Γραφεία.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με τις μονομερείς αποφάσεις της η LH μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατο κίνδυνο για την υπερθερμασμένη με προβλήματα αγορά μας. Επίσης, για ύστατη φορά σας επαναλαμβάνουμε να ακυρώσετε τη συμφωνία σας με τον HATTA, γιατί η συμφωνημένη επιβάρυνση των ταξιδιωτών με service δεν είναι νόμιμη επειδή καταστρατηγεί τις δικαστικές αποφάσεις αλλά και τον ελεύθερο Ανταγωνισμό. Ακόμα και για τα εισιτήρια που ξεκινούν από τη Γερμανία, η νόμιμη προμήθειά μας είναι 7% γιατί η δικαιοπραξία γίνεται στην Ελλάδα.
Ίσως να μην σας ικανοποιούν οι θέσεις μας, αλλά είναι κατά πολύ περισσότερο τεκμηριωμένες, δίκαιες και νομιμοποιημένες με δικαστικές αποφάσεις, από τις ψυχρές, άδικες και εκτός κάθε εμπορικής και συνεργατικής δεοντολογίας θέσεις της Εταιρίας σας, που ουσιαστικά ζητά ύστερα από πολλές δεκαετίες συνεργασίας να παραιτηθούμε κάθε δικαιώματος αμοιβής μας για τις πολλαπλές μας υπηρεσίες που προαναφέραμε και είναι φυσικό να τύχει της σθεναρής και με κάθε μέσο αντίστασής μας για τη διατήρησή της.

Με τιμή, Σπύρος Γκίνης, Πρόεδρος – Θάνος Μαρίνος, Γενικός Γραμματέας

About the Author

Add your comment

*